13
Mart, 2020
EkonomijaDA 2020
09:00 - 17:00

22
Novembar, 2019
KONFERENCIJA
Naučno – stručna konferencija FIRA 2019
00:00 - 00:00
Travnik

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA FIRA 2019 Uz saglasnost Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH  Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” organizira Naučno – stručnu konfernciju FIRA 2019 na...

09
Maj, 2019
SKEI 2019
11:00 - 17:00
Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" Vitez

14
April, 2019
IT Challenge 6 državno takmičenje učenika srednjih škola iz informatike
10:00 - 17:00
Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" Vitez

23
Mart, 2019
EkonomijaDA 2019
10:00 - 16:00
Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" Vitez

14
Decembar, 2018
esw0001_6
Job Shadowing Staff Week at VEVU
00:00 - 00:00

Na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru od 10 do 14 prosinaca 2018. godine održan je tjedan Job Shadowinga za osoblje s partnerskih institucija na...

25
Maj, 2018
SKEI 2017
Treća međunarodna znanstveno-stručna konferencija SKEI 2018.
10:00 - 17:00
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50, 32000 Vukovar

SKEI 2018 ima za cilj doprinijeti poboljšanju međunarodne suradnje u obrazovanju, koja je osnova budućeg ekonomskog i društvenog napretka država i naroda. Također, učešćem na konferenciji...

06
April, 2018
Circle Conference
15th CIRCLE CONFERENCE
00:00 - 00:00
Sarajevo

Focus of the Conference is intended to foster interdisciplinary work. We seek research from various academic disciplines and approaches of contemporary political, economic, social and...

24
Novembar, 2017
5 Ekonomska Konferencija
Ekonomska konferencija Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” Vitez
10:00 - 18:00
Hotel Central Vitez, Bosna i Hercegovina

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” Vitez poziva Vas da aktivno učestvujete na 5. ekonomskoj konferenciji „REFORMSKA AGENDA U FUNKCIJI PODSTICANJA RAZVOJA PRIVREDE I NOVOG ZAPOŠLJAVANJA“  koja će...