POSTUPANJA POSLODAVACA U VRIJEME VANREDNE SITUACIJE IZAZVANE KORONA VIRUSOM
( aktuelnosti, radno-pravni odnos, claud računovodstvo…)

PROGRAM WEBINARA 21.04.2020.godine

I. AKTUELNOSTI OD ZNAČAJA ZA POSTUPANJE POSLODAVACA U VRIJEME COVIDA 19
  •  Šta donosi Zakon o ublažavanju posljedica pandemije ( doprinosi- način subvencioniranja, porezni na dobit i dohodak- ukidanje obaveze , obračun zateznih kamata….),
  •  Ostale mjere nadležnih za suzbijanje posljedica Covida 19
  •  Novosti iz Poreske uprave- elektronske prijave, načini i rokovi dostavljanja poreskih prijava
  •  Odluke UIO – plaćanje PDV-a na doniranu me opremu i sredstva od strane domaćih i međunarodnih subjekata …..vezano za Covid 19
  •  Moritorij na kredite….
  •  Ostale obaveze postupanja poslodavaca za vrijeme pandemije…
  •  Novosti Agencije za javne nabavke.
  •  ……
II. RADNO-PRAVNI ODNOS U VRIJEME COVIDA 19
  •  Kako se tretira rad od kuće- status uposlenika?
  •  Plaćeno i neplaćeno odsustvo, tumačenje propisa i mogućnost primjene u vrijeme Covida 19,
  •  Godišnji odmor za vrijeme Covida 19
  •  Prava radnika – naknade plaće, topli obrok, prevoz…..u slučaju da radnik radi od kuće
  •  Bolovanje kao posljedica Covida 19 i naknade na ime bolovanja,
  •  Dobrovoljna samoizolacija i naložena samoizolacija – tretman radnika u ovakvoj situaciji
  •  Smanjivanje plaća zbog smanjenog obima posla ill prestanka posla,
  •  Najniža plaća
  •  Otkazi u vrijeme Covida 19
  •  Preraspodjela radnog vremena…
  •  Evidencija radnog vremena
  •  Pravne posljedice kršenja propisa iz oblasti rada…
  •  Rješenja, odluke, sporazumi o prestanku ugovor o radu… praktični primjeri
  •  Zahtjevi ispekcije rada…
  •  Stavovi Zavoda za zapošljavanje,
  •  Ostala pitanja iz radno-pravnog odnosa…..

III. CLOUD RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVIDA 19
  •  Šta je to cloud računovodstvo? Prednosti i nedostaci.
  •  Mogućnost primjene cloud računovodstva u vrijeme Covia 19.
  •  Kako organizrati primjenu cloud računovodstva?
  •  Sigurnost primjene cloud računovodstva?
  •  Rasporstranjenost primjene cloud računovodstva?
  •  Spremnost računovođa za primjenu cloud računovodstva?
  •  Preporuka softvera i platformi koji podržavaju rad od kuće
  •  Da li je cloud računovodstvo sigurno?
  •  Neophodni uslovi za primjenu cloud računovodstva?
  •  Ostali savjeti i preporuke……

PREDAVAČI
Doc.dr.sc. Mirsada Murtić, ovlašteni revizor, ekspert iz prakse
Prof.dr.sc. Emir Sudžuka, advokat
Doc.dr.sc. Edin Glogić, certifikovani računovođa, ekspert iz prakse

ORGANIZACIJA WEBINARA!!!!!!!!
Webinar će trajati od 09:00 do 19:00 sati, a dana 21.04.2020.godine biti će dostupan na web stranici Sveučilišta/Univerzitet „VITEZ“, www.unvi.edu.ba.

Prijave na Webinar su od 09:00 do 09:30 (vrijeme potrebno da se svi učesnici uključe na google Hangouts preko gmaila ). U terminu od 09:30 do 15:30 webinar će biti live, a od 16:00 do 19:00 polaznici će imati mogučnost pregledati postavljeni materijal koji prati program webinara.
Učesnici imaju mogućnost postaviti pitanje putem e-mail adrese: edukacije.unvi@gmail.com. Svi odgovori na postavljena pitanja bit će dostavljena polaznicima na njihove mail adrese do 23.04.2020.godine.
KAKO SE PRIJAVITI NA WEBINAR?!
Prijava na webinar je OBAVEZNA!!!!! Učesnici webinara dobijaju pristupnu šifru putem koje mogu elektronski pristupiti na webinar i pregledati postavljene video materijale i prezentacije.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA WEBINAR 

Webinar nosi 7 bodova kontrinuirane profesionalne edukacije.

Mjesto; Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Školska br.23, Tavnik
Naknada: 50,00 KM
PLAĆANJE: ProCredit bank: 194-111-17680061-90 ili u gotovini
Kontakt: edukacije.unvi©gmail.com ili 061/807-650, 061/937-681

0 Comments

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Previous reading
Sveučilište/Univerzitet “Vitez” organizuje webinar u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH
Next reading
Poziv za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji THE TEACHER OF THE FUTURE