Na ovoj stranici možete pronaći uspješne priče svršenih studenata I ciklusa studija. Klikom na svaku po članica Sveučilišta/Univerziteta možete vidjeti detaljnije informacije o svakom fakultetu i studentu.

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • Fakultet informacionih tehnologija
  • Fakultet zdravstvenih studija
  • Fakultet pravnih nauka