Poštovani,

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” ovu godinu obilježava 12. obljetnicu rada, a Alumni asocijacija djeluje posljednjih 10. Osnovana je s primarnim ciljem uspostavljanja i održavanja kontinuirane veze između Sveučilišta/Univerziteta i svojih diplomanata/magistranata/doktoranata nakon završetka studija, poticanja suradnje između Sveučilišta/Univerziteta, kompanija i organizacija u kojima su zaposleni bivši studenti Sveučilišta/Univerziteta. Time se nastoje stvoriti prilike za razvijanje obostrano korisnog društvenog odnosa.

Sigurna sam da ćete prepoznati vrijednost povezivanja nekadašnjih studenata u Alumni asocijaciju i na taj način omogućiti održavanje kontakata među bivšim kolegama, ali i da će Vam članstvo u ovoj asocijaciji omogućiti da ostvarite nove kontakte i prijateljstva.

Vjerujem da će različite aktivnosti koje ćemo organizirati, i formalne i neformalne, biti prilika za razmjenu stručnih i poslovnih informacija među članovima asocijacije, ali i za prisjećanje na ugodne i lijepe studentske dane.

Ostanite i dalje u vezi sa svojim Sveučilištem/Univerzitetom i pridonesite njegovu napretku i imidžu jer koliko bude cjenjenije vaše Sveučilište/Univerzitet, to će više vrijediti i Vaša diploma.

S poštovanjem,

doc. dr. sc. Tanja Gavrić,
predsjednica Alumni asocijacije Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”