O KONFERENCIJI

Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem ima za cilj omogućiti transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, privredu, ustanove i ostale zainteresirane, te prije svega pružiti mogućnost studentima završnih godina studija, kao i diplomiranim studentima da predstave svoja istraživanja i primjenjiva rješenja. SKEI omogućava studentima da iskustva pisanja, prezentiranja i objavljivanja stručnih i naučnih radova stječu u međunarodnom okruženju.

Tematske oblasti konferencije SKEI 2016 obuhvataju:

  1. Menadžment i marketing
  2. Poduzetništvo
  3. Financije i računovodstvo
  4. Poslovna informatika
  5. Poslovno pravo

Radovi trebaju biti inovativni, u cilju unapređenja znanja i rješenja iz oblasti koje tretira ova konferencija. Sve prijave, kao i radove evaluira programski odbor konferencije, uz prethodnu evaluaciju rada od strane mentora. 

SKEI je inicirala i koncipirala doc. Dr Jamila Jaganjac, Prodekanesa Fakulteta poslovne ekonomije, sa namjerom da se studentima omogući kvalitetan ulazak u istraživanja; razmjenu znanja; sticanje novih iskustava sa kolegama drugih visokoškolskih ustanova; zajednički rad sa mentorima, kao i spajanje sa privredom. Ideja je prerasla u zajednički projekat studenata i Studentskog parlamenta, Fakulteta poslovne ekonomije; Fakulteta poslovne informatike, Fakulteta pravnih nauka; partnerskih visokoškolskih ustanova, te privrede i zajednice.

Prvu SKEI 2016 konferenciju je na prijedlog kantonalnog Ministarstva privrede podržala i Vlada Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

http://www.sbk-ksb.gov.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=1330

 

Video za pozivom za SKEI 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=cVkEWbpwTJM

Mediji o SKEI 2016 nakon održavanja konferencije:

http://unvi.edu.ba/novosti-i-desavanja/2413-mediji-o-skei-2016

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Za Studente Studentska konferencija SKEI 2016