Upute autorima

•    Maksimalna dužina izvornih, preglednih i stručnih radova: jedan tabak ili 16 stranica A4 formata ili 35.600 karaktera
•    Maksimalna dužina ostalih vrsta radova: do 8 stranica A4 formata ili pola autorskog tabaka, što iznosi do 17.800 karaktera najviše
•    Radu se dodaju rezimei do 200 riječi na jednom od jezika u zvaničnoj upotrebi u BiH i na engleskom jeziku.
•    Radu se dodaje do 10 ključnih pojmova na domaćim jezicima i na engleskom•    Svaki rad mora dobiti dvije pozitivne recenzije
•    Tekst rada se piše u Microsoft Word dokumentu, Times New Roman, veličine 12 pt. uz mogućnost korištenja bold, italic i drugih modifikacija fonta.
•    Naslov rada se piše fontom New Times Roman, boldirano i veličine 16
•    Podnaslovi se pišu Times New Roman fontom veličine 14 bolidirano.
•    Numeriranje podnaslova je obavezno. Autor određuje samostalno način označavanja.
•    Podnaslovi se pišu Times New Roman tipom slova veličine 14
•    Razmak između redova je 1,5; ..... opširnije

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Upute autorima