Svrha i ciljevi studija

Svrha studiranja na Fakultetu zdravstvenih studija je osposobljavanje studenata da uspješno završe studij kako bi bili kvalificirani i teorijski a i praktično osposobljeni za obavljanje zdravstvene njege iz oblasti koje su studirali. Na temelju stečenog znanja (teorijskog i aplikativnog) završeni studenti se mogu kvalitetno uključiti u poslove zavisno od završenog studijskog programa studiranja.

Nastavni plan i program se temelji na teorijskom i praktičnom dijelu. Teorijski dio se temelji na savremenim dostignučima iz ovih oblasti na sličnim fakultetima u Europi.

Klinička i stručna praksa organizuje se za sve stručne predmete u bolnicama, klinikama, banjsko-rehabilitacionim ustanovama, sportskim centrima sa kojima Fakultet ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Menadžment Fakulteta je obezbjedio pristup kliničkoj praksi za svoje studente u najeminentnijim ustanovama bolničkog, laboratorijskog, dijagnostičkog, rehabilitacionog i banjskog tipa u više regija u BiH stvarajući uslove za obavljanje najkvalitetnije kliničke prakse za studente Fakulteta zdravstvenih studija.

Po završetku prvog ciklusa studija (I – III god.) studenti dobijaju diplomu:

a) na studijskoj grupi „Sestrinstva“:

- Bakalaureat/bachelor sestrinstva
- Engleski: Bachelor of Health Care and Nursing

b) na studijskoj grupi „Fizioterapije“:

- Bakalaureat/bachelor fizoterapije
- Engleski: Bachelor of Physiotherapy

c) na studijskoj grupi „Sanitarni inženjering“:

- Bakalaureat/bachelor sanitarnnog inžinjeringa
- Engleski: Bachelor of Sanitary Engineering

 

Nakon završetka studija prvog ciklusa student može nastaviti magistarski i doktorski studij.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Svrha i ciljevi studija