Svrha i ciljevi studija

Svrha studiranja na Fakultetu poslovne ekonomije je osposobljavanje studenata da uspješno završe studij kako bi se kvalitetno uključili u poslovnu aktivnost zavisno od završenog studijskog programa.

Savladavanjem nastavnog plana i programa studenti stiču ne samo osgovarajuća znanja vezana za teorijsko razumijevanje predmeta, već takođe i specifične vještine odnosno sposobnosti i kompetencije vezane za praktičnu i operativnu primjenu tih znanja, te vještine neophodne za sticanje odgovarajućih profesionalnih kvalifikacija studenata.

Po završetku prvog ciklusa studija (I – III god.) studenti dobijaju diplomu sa titulom: Bakalaureat uz dodatak naznake studijskog programa koji je završen. Naziv diplome na engleskom jeziku označava stepen: BACHELOR.

Nakon završetka studija prvog ciklusa student može nastaviti magistarski i doktorski studij.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Svrha i ciljevi studija