Tehnika nastave i polaganja

Pripremu nastave vrši nastavno osoblje prije izvođenja nastave i dužno ju je postaviti na Web stranicu do tri dana prije početka nastave i to:

 • a) Sadržaj i program nastave (1-2 stranice),
 • b) Snimljeno po sadržaju 30 predavanja (lekcija) po 30 minuta (slika, ton, tabele, slajdovi, grafikoni, šeme i sl.),
 • c) Spisak tema za seminarski rad,
 • d) Spisak tema za esej ili studiju slučaja,
 • e) Rokovi za:
 •    - Test 1
 •    - Test 2
 •    - Predaju seminarskog rada
 •    - Predaju eseja ili studija slučaja
 •    - Popravni za sve 4 alineje
 • f) Literatura

 

Izvođenje nastave podrazumjeva otvaranje web strane za konkretni predmet na distance learning sistemu i mogućnost komuniciranja studenata sa profesorom ili asistentom putem e-maila ili na drugi elektronski način. Komunaikacija podrazumjeva postavljanje raznih pitanja, traženje objašnjenja i drugih upustava.
Student mora pisanju Testa 1. i Testa 2. biti u prostorijama Univerziteta i biti fizički prisutan. 
Radi smanjivanja broja dolazaka u Travnik organizirat će se istovremeno pisanje testova za dva predmeta koji se paralelno uče i polažu.
Izuzetno za neke predmete a posebno na Fakultetu zdravstvene njege organizirat će se povremeno praktične vježbe, kojima studenti moraju fizički prisustvovati a što će se precizirati rasporedom nastave u vježbi za konkretni predmet.
 
LITERATURA: Za svaki predmet pored snimljenih predvanja potrebno je koristiti osnovnu literaturu koja je precizirana u syllabusu za svaki predmet. Literatura se može nabaviti na Univerzitetu putem narudžbe - Emailom, slanje poštom i plačanje pouzećem.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Studij na daljinu Tehnika nastave i polaganje