Znanje nakon diplomiranja I. Ciklusa

ZNANJE I RAZUMJEVANJE KOJE STUDENTI DOBIJAJU NAKON ZAVRŠETKA  I. CIKLUSA PO BOLONJSKOM METODU NA SVEUČILIŠTU/UNIVERZITETU „VITEZ“


I OSNOVNI STUDIJ TRI ILI ČETIRI GODINE(PRVI CIKLUS STUDIRANJA)

Diplome odnosno klasifikacije koje se dobijaju nakon Prvog ciklusa studiranja od tri godine ili 180 ECTS bodova kao i od četiri godine ili 240 ECTS bodova dodjeljuju se studentima koji:

         ·       Pokažu znanje i razumjevanje u području studija,koje se nadovezuje na njihovo srednjoškolsko obrazovanje i koje je uobičajeno na tom nivou, uz podršku odgovarajućih resursa za učenje (tekstova i informacionih i komunikacijskih tehnologija) koje uključuje neke aspekte koji će se temeljiti na poznavanju najnaprednijih dostignuća u datom području studija;
         ·       Mogu detaljno znanje i kritičko razumjevanje principa vezanih za dato područje studija/discipline primjeniti na način koji pokazuje profesionalan pristup radu ili struci, te posjeduju kompetencije koje se obično pokazuju formiranjem i potkrepljivanjem argumentima i rješavanjem problema unutar datog područja studija;
         ·       Imaju sposobnost da prikupljaju i tumače relevantne podatke (obično unutar datog područja studija) na osnovu kojih donose sudove koji sadrže razmišljanja o relevantnim društvenim i naučnim ili etičkim pitanjima;
         ·       Mogu primjeniti osnovne metode sticanja znanja i aplikativna istraživanja u datoj disciplini, te su u stanju da odluče o tome koji pristup da upotrijebe za rješavanje datog problema, i svjesni su toga u kojoj mjeri je odabrani pristup primjeren rješavanju takvog problema;
         ·       Mogu prenositi, uz korištenje odgovarajućeg jezika ( a tamo gdje je to primjereno, i jednog ili više stranih jezika) i komunikacijskih tehnologija, informacije, ideje, probleme i rješenja, i auditoriju koji nije specijaliziran i koji je specijaliziran za dato područje izučavanja;
         ·       Su izgradili vještine učenja neophodne za dalji studij, uz visok stepen autonomije i akademskih vještina i svojstva za istraživački rad, shvatanje i procjenu novih informacija, koncepata i dokaza iz različitih izvora;
         ·       Posjeduju temelj za buduće samousmjeravanje i cjeloživotno učenje;
         ·       Su stekli interpersonalne vještine i vještine timskog rada, primjerene za zapošljavanje ili dalji studij.
 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Osnovni studij Znanje nakon diplomiranja