Znanje nakon doktoriranja

ZNANJE I RAZUMJEVANJE KOJE STUDENTI DOBIJAJU NAKON ZAVRŠETKA  III. CIKLUSA PO BOLONJSKOM METODU (DOKTORSKI STUDIJ) NA SVEUČILIŠTU/UNIVERZITETU „VITEZ"

III  DOKTORSKI STUDIJ TRI GODINE (TREĆI CIKLUS STUDIRANJA)

Diplome odnosno klasifikacije koje se dobiju nakon Trećeg ciklusa studiranja- doktorski studij od tri godine pri čemu dobijaju novih (dodatnih) 180 ECTS bodova dodjeljuje se studentima-doktorima nauka koji:

·    Pokažu sistematično razumjevanje područja studija i vladanje vještinama i metodama istraživačkog rada u vezi sa zadanim područjem;
·    Pokažu sposobnost da definiraju studijski projekat istraživanja, a zatim provedu istraživanje u skladu sa metodologijom date nauke;
·    Originalnim istraživanjem daju vlastiti naučni doprinos koji proširuje granice spoznaje u datoj oblasti;
·    Su sposobni za kritičku analizu, vrednovanje i sintezu novih i složenih ideja;
·    Mogu u vezi sa svojim područjem stručnog i naučnog znanja  komunicirati sa kolegama, širom naučnom zajednicom i društvom;
·    Će nastaviti naučna istraživanja i razvoj te biti pokretači i nosioci napretka u društvu zasnovanom na znanju, doprinoseći stalno razvoju novih tehnika, ideja ili  pristupa.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Doktorski studij Znanje nakon doktoriranja