Studijski programi

Savladavanjem nastavnog plana i programa studenti stiču ne samo odgovarajuća znanja vezana za teorijsko razumijevanje predmeta, već takođe i specifične vještine odnosno sposobnosti i kompetencije vezane za praktičnu i operativnu primjenu tih znanja, te vještine neophodne za sticanje odgovarajućih profesionalnih kvalifikacija studenata.

Praktični oblici rada na Fakultetu učestvuju u ukupnom broju časova planiranih za nastavne aktivnosti sa značajnim obimom. Oni osposobljavaju studente za buduću ulogu u procesima zdravstvene njege u kliničkom i postkliničkom liječenju i rehabilitaciji, procesima čuvanja i održavanja zdravlja kao i prevencija javnog i individualnog zdravlja kroz zdravstveni i stručni tretman i nadzor.

U okviru Sveučilišta / Univerziteta "VITEZ" egzistira Fakultet zdravstvenih studija – Travnik. Na Fakultetu možete studirati jedan od tri studijska programa.

Klikom na pojedini studijski program možete saznati: 

  1. Znanje koje završeni student dobija na tom studijskom programu, i
  2. Poslove koje završeni student može da obavlja.
  1. Sestrinstvo
  2. Fizioterapija i radna terapija
  3. Sanitarni inžinjering

 

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studijski programi