Studijski programi

Na temelju obrazovnog profila u oblastima općeg prava i poslovnog prava u domenu studija Fakultet je kreirao veći broj operativnih i primjenjenih usmjerenja/subspecijalizacija, koje kvalificiraju studente za pravne, administrativne, upravljačke i konsultantske poslove u javnom sektoru i to u organima uprave i pravosuđu (sudstvu i tužilaštvu), u oblasti slobodnih zanimanja (advokata ili javnih bilježnika), u korporativnom sektoru, bankama, specijaliziranim marketing agencijama, investicionim fondovima, konzultantskim i zastupničkim agencijama, organima lokalne uprave i organima državne uprave, javnim ustanovama, nevladinim i neprofitnim organizacijama, političkim organizacijama i agencijama koje se bave odnosima sa javnošću.

Fakultet pravnih nauka osposobljava studente za vrlo široko područje zapošljavanja:

  1. I-IV. godina studija

a) u oblasti slobodnih profesija:
kod advokat, konsultanata i savjetnika za pravnu pomoć i pravno zastupanje, notara i notarski pripravnici, administratori u kancelarijama i agencijama;

b) u oblasti privrede:
rad kod sudija, menadžeri-rukovodioci u svim nivoima poslovnog i korporativnog organiziranja, analitičari i savjetnici za pravne oblasti trgovine i izvoznih poslova, poslovnih finansija, osiguranja i logistike, savjetnici za pravne aspekte poslovanja vezane za radne odnose, poreze, hartije od vrijednosti i berzansko poslovanje, savjetnici razvoja ekspertnih timova;

c) u oblasti državne i javne uprave:
pravni-referenti, sekretari, administratori, rukovodioci i savjetnici državne i javne uprave i javnih djelatnosti, sistema javnih finansija, kadrovskih poslova i odnosa s javnošću, savjetnici političkih partija, eksperti za pravni sistem Evropske unije i američki pravni sistem;

d) u oblasti pravosuđa:
sudije, tužioci, savjetnici i stručni suradnici, rukovodioci organa pravosuđa, sekretari i administratori u pravosuđu.

U okviru Sveučilišta / Univerziteta "VITEZ" egzistira Fakultet pravnih nauka – Travnik.

Klikom na pojedini studijski program možete saznati: 

  1. Znanje koje završeni student dobija na tom studijskom programu, i
  2. Poslove koje završeni student može da obavlja.
  1. Opće pravo
  2. Krivično financijsko pravo 
 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studijski programi