Studijski programi

Na Fakultetu su instalirane odgovarajuće informaciono-komunikacijske tehnologije koje omogućuju studentima da kroz kompjuterski podržano učenje i istraživanje ostvare aktivan odnos u procesu stucanja znanja uz pomoć računarske i komunikacione tehnologije, da ostvare dublju interakciju sa nastavnim sadržajem i primjenu istraživačkih tehnika u samom procesu sticanja znanja. Sistem kompjuterski podržanog učenja koji se primjenjuje na Fakultetu uključuje odgovarajući multimedijalni obrazovni softver, primjenu računarskih simulacija, individualno sticanje znanja korištenjem računarskih, multimedijalnih i mrežnih tehnologija, stalnu povratnu informaciju o napredovanju studenata i realnije vrednovanje procesa sticanja i akvizicije znanja i vještina, korištenje mrežnih i internet didaktičkih medija za istraživanje izvora iz različitih oblasti i za empirijska istraživanja uz upotrebu adekvatnog softvera.

Diplomirani studenti Fakulteta informacijskih tehnologija su osposobljeni za prestižna zanimanja kao što su: menadžeri revitalizacije i reinžinjeringa poduzeća u krizi, menadžeri poslovnih informacionih sistema i informacionih sistema javne uprave, menadžeri poslovnih finansija i investicioni menadžeri, savjetnici za tržišno poslovanje, poreze i berzansko poslovanje, menadžeri odnosa s javnošću, komunikologe, sistem-analitičare i projektante informacionih sistema, softver-divelopere i WEB dizajnere, menadžere za održavanje informacionih sistema i računarskih mreža, eksperte menadžmenta proizvodnih IS, menadžere kontrole kvaliteta, stručne saradnike na istraživanju i planiranju, te savjetnike za kontrolu i reviziju tržišnog poslovanja.

U okviru studija su stvoreni temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

U okviru Sveučilišta / Univerziteta "VITEZ" egzistira Fakultet informacijskih tehnologija – Travnik. Na Fakultetu možete studirati jedan od  dva studijska programa.

Klikom na pojedini studijski program možete saznati: 

  1. Znanje koje završeni student dobija na tom studijskom programu, i
  2. Poslove koje završeni student može da obavlja.
  1. Poslovna informatika
  2. Informacijske tehnologije

 

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studijski programi