Pregled predmeta i Syllabusi

PREGLED  SVIH PREDMETA SA ŠIFROM PREDMETA I SEMESTROM PREDAVANJA

*Klikom na ime predmeta možete pogledati Syllabus predmeta. 

Red broj

Naziv predmeta

Broj predmeta

1

EKONOMSKE OSNOVE DRŽAVE I PRAVA

P001

2

UVOD U NAUKU O DRŽAVI

P002

3

INSTITUCIJE RIMSKOG PRAVA

P003

4

SOCIOLOGIJA PRAVA

P004

5

POSLOVNA INFORMATIKA

P005

6

STRANI JEZIK I

P006

7

HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA

P007

8

UVOD U PRAVO

P008

9

METODOLOGIJA PRAVNIH NAUKA SA OSNOVAMA NOMOTEHNIKE

P009

10

DRŽAVNO PRAVNI RAZVITAK BIH

P010

11

STRANI JEZIK II

P011

12

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

P013

13

PORODIČNO PRAVO 

P014

14

KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO

P015

15

USTAVNO PRAVO

P016

16

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

P017

17

STVARNO PRAVO

P018

18

NASLJEDNO PRAVO

P019

19

KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO

P020

20

FINANSIJSKO PRAVO

P021

21

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

P022

22

OBLIGACIONO PRAVO- OPČI DIO

P023

23

RADNO PRAVO

P024

24

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - OPĆI DIO

P025

25

OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE

P026

26

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

P027

27

OBLIGACIONO PRAVO - POSEBNI DIO

P028

28

SOCIJALNO PRAVO

P029

29

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - POSEBNI DIO

P030

30

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

P031

31

UPRAVNO MATERIJALNO PRAVO

P032

32

GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPAK

P033

33

UGOVORNO POSLOVNO PRAVO

P034

34

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

P035

35

UPRAVNO PROCESNO PRAVO

P036

36

GRAĐANKSI VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK

P037

37

MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

P038

38

DIPLOMSKI RAD

P040

39

PRAVNA KLINIKA IZ GRAĐANSKOG PRAVA

P041

40

PRAVNA KLINIKA IZ PORODIČNOG PRAVA

P042

41

PRAVNA KLINIKA IZ LJUDSKIH PRAVA

P043

42

PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA

P044

43

PRAVNA KLINIKA IZ MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA

P045

44

USTAVNO SUDSTVO

P046

45

ZEMLJIŠNO KNJIŽNO PRAVO

P047

46

NAUKA O UPRAVI

P048

47

LOKALNA SAMOUPRAVA

P053

48

PRAVOSUDNI SISTEM

P054

49

SEKULARNA DRŽAVA NA BALKANU

P055

50

RAZVOJ PRAVNE MISLI U BIH

P056

51

EVROPSKO RADNO PRAVO I PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI

P058

52

DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

P060

53

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

P061

54

PRAVNA KLINIKA IZ KRIVIČNOG PRAVA

P062

55

KRIMINALISTIKA

P064

56

EVROPSKO PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

P070

57

MONETARNO I BANKARSKO PRAVO

P072

58

MEĐUNARODNO EKONOMSKO PRAVO

P073

59

STEČAJNO I LIKVIDACIONO PRAVO

P074

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Pregled predmeta i Syllabusi