Pregled predmeta i Syllabusi

 

PREGLED  SVIH PREDMETA SA ŠIFROM PREDMETA I SEMESTROM PREDAVANJA

*Klikom na ime predmeta možete pogledati Syllabus predmeta.

                                                           Pregled predmeta i syllabusi za akademska 2014-15

Red broj

Naziv predmeta

Broj predmeta

1

OSNOVI EKONOMIJE

E001

2

SOCIOLOGIJA ZA EKONOMISTE

E002

3

PODUZETNIŠTVO

E003

4

STATISTIKA

E004

5

MATEMATIKA

E005

6

STRANI JEZIK I

E006

7

OSNOVE MARKETINGA

E007

8

PRODAJA I PRODAJNI MENADŽMENT

E008

9

EKONOMIKA PODUZEĆA

E009

10

MENADŽMENT

E010

11

POSLOVNA INFORMATIKA

E011

12

STRANI JEZIK II

E012

13

MAKROEKONOMIJA

E013

14

MIKROEKONOMIJA

E014

15

ISTRAŽIVANJE MARKETINGA

E015

16

KOMUNICIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU

E016

17

RAČUNOVODSTVO

E017

18

POSLOVNO PRAVO

E018

19

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

E019

20

ORGANIZACIJA

E020

21

POSLOVNE FINANSIJE

E021

22

MENADŽERSKO I TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

E022

23

FINANSIJSKI MENADŽMENT

E023

24

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

E024

25

MONETARNE I JAVNE FINANSIJE

E025

26

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

E026

27

KVANTITATIVNI ASPEKTI EKONOMIJE I BIZNISA

E027

28

POSLOVNI PLAN

E028

29

VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE

E029

30

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

E030

31

BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE

E031

32

MAKROEKONOMSKE STRATEGIJE

E032

33

KORPORATIVNE FINANCIJE

E033

34

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

E034

35

UPRAVLJANJE VANJSKOTRGOVINSKIM POSLOVANJEM

E035

36

JAVNE FINANCIJE

E036

37

FINANCIJSKI MENADŽMENT

E037

38

PLANIRANJE I ANALIZA KVALITETA

E038

39

MENADŽMENT POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA

E039

40

MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

E040

41

KRIZNI MENADŽMENT

E041

42

UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

E042

43

INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA

E043

44

MARKETING MENADŽMENT

E044

45

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM

E045

46

TEORIJA I ANALIZA BILANCE

E046

47

OSIGURANJE 

 

48

VREDNOVANJE PREDUZEĆA

E047

49

MAKROSUSTAV EU

E048

50

POSLOVNO ODLUČIVANJE

E049

51

SAVREMENA PRODAJA

E050

52

FERIJALNA PRAKSA 

E050

53

PROJEKT

E051

54

DIPLOMSKI RAD

E052

 

                                                                 Pregled predmeta i syllabusi za akademsku 2016-17

R/B

NAZIV PREDMETA

Broj predmeta

1.

UVOD U EKONOMIJU

E001

2.

SOCIOLOGIJA ZA EKONOMISTE

E002

3.

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

E003

4.

STATISTIKA

E004

5.

STRANI JEZIK I

E005

6.

MARKETING

E006

7.

EKONOMIKA PODUZEĆA

E007

8.

MENADŽMENT

E008

9.

POSLOVNA INFORMATIKA 

E009

10.

STRANI JEZIK II

E010

11.

MIKROEKONOMIJA

E011

12.

MONETARNE I JAVNE FINANCIJE

E012

13.

RAČUNOVODSTVO

E013

14.

POSLOVNO PRAVO

E014

15.

ORGANIZACIJA

E015

16.

MAKROEKONOMIJA

E016

17.

EKONOMSKI RAZVOJ I EKOLOGIJA

E017

18.

FINANCIJSKI MENADŽMENT

E018

19.

PODUZETNIŠTVO

E019

20.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

E020

21.

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

E021

22.

MAKROSUSTAV EUROPSKE UNIJE

E022

23.

BANKARSTVO

E023

24.

KVANTITATIVNE METODE U EKONOMIJI

E024

25.

EKONOMIJA BOSNE I HERCEGOVINE

E025

26.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

E026

27.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA EUROPSKE UNIJE

E027

28.

MENADŽMENT POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA

E028

29.

FERIJALNA PRAKSA

E029

30.

MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

E030

31.

ISTRAŽIVANJE MARKETINGA

E031

32.

KORPORATIVNE FINANCIJE

E032

33.

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO

E033

34.

MENADŽMENT INVESTICIJA

E034

35.

PONAŠANJE POTROŠAČA

E035

36.

VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE

E036

37.

TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

E037

38.

REVIZIJA

E038

39.

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

E039

40.

PRODAJA I PRODAJNI MENADŽMENT

E040

41.

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

E041

42.

POSLOVNI PLAN

E042

43.

FINANCIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE

E043

44.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

E044

45.

MONETARNA I FISKALNA POLITIKA

E045

46.

MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO

E046

47.

POSLOVNA ETIKA

E047

48.

LIDERSTVO

E048

49.

TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

E049

50.

PLANIRANJE I ANALIZA KVALITETA

E050

51.

MARKETIN NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

E051

52.

STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU

E052

53.

POSLOVNO ODLUČIVANJE

E053

54.

MEĐUNARODNI MARKETING

E054

55.

PODUZETNIŠTVO U E-BIZNISU

E055

56.

VREDNOVANJE MARKE

E056

57.

OSOBNE FINANCIJE

E057

58.

UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA

E058

59.

TEORIJA I ANALIZA BILANCE

E059

60.

OSIGURANJE

E060

61.

SPECIJALNA RAČUNOVODSTVA

E061

62.

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

E062

63.

BURZE I BURZANSKO POSLOVANJE

E063

64.

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

E064

65.

VREDNOVANJE PODUZEĆA

E065

66.

MEĐUNARODNO BANKARSTVO

E066

67.

DIPLOMSKI RAD

E067

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Pregled predmeta i Syllabusi