Djelatnost instituta

Institut je naučnoistraživačka organizacija u sastavu Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ" bez  svojstva pravnog lica.
Institut obavlja  naučnoistraživačku djelatnost, kao i druge djelatnosti utvrđene ovim pravilnikom iz oblasti ekonomije, prava, informatike i zdravstvene njege,  i to:
 • 1. Oblast ekonomija
 • Izrada strategije regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja;
 • Izrada projekata prekogranične saradnje i regionalnog povezivanja;
 • Istraživanje tržišta i mogućnosti poboljšanja marketinške pozicije i nastupa na tržištu;
 • Istraživanje zadovoljstva korisnika/kupaca;
 • Analiza internog i eksternog poslovnog okruženja;
 • Izrada biznis planova i fisibility studija kompanija;
 • Unapređenje upravljanja i korporativnih strategija kompanija;
 • Izrada programa restrukturiranja kompanija;
 • Izrada programa inovacija proizvoda/usluga i proizvodnog/uslužnog procesa;
 • Projektovanje organizacije i procesa u privatnom i javnom sektoru;
 • Poboljšanje sistema upravljanje ljudskim resursima;
 • Uvođenje ISO standarda u kompanije, javne službe  i organe uprave;
 • Participicija u uvođenju halal standarda u poslovni sektor;
 • Pružanje konsalting usluga privatnom i javnom sektoru.
 • Pružanje konsalting usluga iz oblasti proizvodnje, poduzetništva, trgovine, bankarstva , financija, osiguranja, računovodstva, turizma, javne uprave i itd.
 •  2. Oblast pravo
 • Racionalizacija zakonodavnog postupka i postupka izrade podzakonskih akata
 • Uređivanje organizacije i izrada nacrta normativnih akata javnih službi i javnih preduzeća
 • Organizacija i normativno uređivanje kantonalne uprave i lokalne samouprave
 • Organizacija i djelovanje inspekcijskih organa
 • Pravna pomoć u osnivanju  i registraciji firmi, agencija i nevladinih organizacija
 • Izrada etičkih kodeksa privrednih subjekata
 • Upravljanje pravnim poslovanjem privrednih subjekata
 • Pravna pomoć u arbitražama i drugim alternativnim načinima rješavanja sporova u BiH.
 • Pružanje konsultantskih usluga iz svih oblasti prava.
 • 3. Oblast informatika
 • Izrada uporedne analize mogućnosti i optimalnog izbora informacionih tehnologija i opreme (predhodna analiiza, PA)
 • Izrada studije izvodljivosti tehničkih sistema koji koriste informacione tehnologije i opremu (studije izvodljivosti izgradnje/nadgradnje)
 • Izrada idejnog projekta informacionih sistema
 • Izrada glavnih projekata informacionih sistema
 • Izrada izvođačkih projekata informacionih sistema
 • Implementacija, ispitivanje i puštanje u rad  informacionih sistema
 • Integracija složenih tehničkih sistema koji koriste više informacionih podsistema
 • Nadzor na realizacijom  informacionih sistema
 • Tehničke ekspertize u domenu primene informacionih tehnologija
 • Tehnički konsalting u domenu primene informacionih tehnologija
 • Projektovanje i izrada savremenih WEB 2.0 poslovih aplikacija (e-trgovina, e-bankarstvo, e-uprava itd.).
 • 4. Oblast zdravstvena njege
 • Istraživanje zdravstvenih potreba za određene populacione skupine i ranjive grupe (djeca, lica sa posebnim potrebama, starija lica, marginalizirane skupine, stradalnici rata...)
 • Istraživanje higijene ishrane i okoliša
 • Istraživanje riziko-faktora zdravlja
 • Istraživanje tržišta zdravstvenih usluga
 • Istraživanje ekonomike zdravstva
 • Istraživanje funkcionisanja sistema primarne zdravstvene zaštite / obiteljske medicine
 • Projektovanje organizacije zdravstvenih ustanova
 • Projektovanje organizacije centara za unapređenje zdravlja (fitness centri i sl.)
 • Programiranje zdravstvene zaštite određenih populacionih grupa (mjere zdravstvene zaštite..)
 • Izrada programa zdravstvenog odgoja
 • Konsultatske usluge u oblastima marketinga, ekonomike, organizacije i menadžmenta u zdravstvu.
 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Institut Univerziteta Djelatnost Instituta