Plan edukativnog centra

Edukativni centar treba razvijati:
-    Interne edukacije i
-    Eksterne edukacije

I     INTERNE EDUKACIJE

        a)    Interne edukacije će se vršiti za profesore ( naročita s aspekta provođenja Pravila studiranja za I,II i III ciklus studiranja kao i odgovarajuća Uputstva)
          - asistent ( naročito s aspekta poboljšavanja kvaliteta vježbi kao i realizaciju praktični vježbi-posebno na Fakultet zdravstvene njege i Fakultet poslovne informatike )

        b)  Interne edukacije usmjerene na uposlenike vršit će se u pravcu podsticanju na ažurnost, kvalitet, ljubaznost u izvršavanju svojih radnih zadataka.

        c) Interne edukacije usmjerene na studente razvijat će se u dodatnim edukacijma primjereno godinama studija:

        - Prvim godinama studija ( kako pisati seminarski rad, kako raditi studij slučaja, izrada prezentacije, definiranje hipoteza i sl. )
        - Drugim godinama studija (mogućnost odlaska na seminare i edukacije kako u zemlji tako i druge države, obavljanje ferijalne prakse i sl.)
         - Trećim godinama studija ( kako raditi, pisati i prezentirati „Projekte“, kako pisati diplomski rad i sl. )

Posebne interne edukacije za studente vršit će se veće angažovanje demonstratora i kvalitetnijih studenata.

II     EKSTERNE EDUKACIJE

Eksterne edukacije vršit će se prema:
-    Organima uprave
-    Sudovima
-    Institucijama
-    Srednjoškolskim ustanovama, itd

        Eksterne edukacije realizirat će se kroz seminare, razne kurseve, predavanja, panele, okrugle stolove, savjetovanja i sl. pri čemu treba ostvariti punu suradnju s Institutom našeg Sveučilišta/Univerziteta.

Posebni oblici eksterne edukacije trebaju se razvijati kroz:
-    Razmjenu profesora i asistenata sa drugim univerzitetima i fakultetima iz BiH i drugih država
-    Razmjena studenata s fakultetima iz BiH i drugih država
-    Posticanje profesora, asistenata i naprednih studenata za učešća na domaćim i inostranim naučnim i stručnim konferencijama i objavljivanje stručno-naučnih članka i naučnih članaka.

Na temelju prethodnog globalno Plana Edukativnog centra u suradnji sa Centrom za kvalitet, Institutom i Službom za nastavu, napravit će se konkretan Plan aktivnosti po nosiocima, temama i terminima. Plan će razmotriti i usvojiti Savjet Centra za vođenje karijera i edukacija.

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Edukativni centar Plan edukativnog centra