Program za polaganje ispita za Ovlaštenog revizora

Program za polaganje ispita za Ovlaštenog revizora obvezno obuhvaća materiju iz predmeta:

- Napredno upravljačko računovodstvo
- Napredna revizija
- Napredno finansijsko izvještavanje
- Napredni finansijski menadžment
- Strategijski menadžment

Cijena edukacije je 1.600KM

Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate)

  • I rata – prije početka edukacije
  • II rata – poslije prvog mjeseca edukacije
  • III rata – na kraju edukacije

Napomena: Sveučilište kao edukacjska ustanova nije u sistemu PDV.

 

Ko može polagati za ovlaštenog revizora ?

Ovlašteni revizor je stručno lice koje ima univerzitetsku školsku spremu četvorogodišnjih studija i zvanje certificiranog računovođe sa najmanje tri godine radnog iskustva u ovom zvanju, te položene ispite predviđene za ovo zvanje.

Pored uslova kandidat mora daima najmanje tri godine praktičnog rada, kod ovlašćenog revizora. Pored toga, ako je radio kod ovlaštenog revizora morao je da radi godišnje na najmanje dvije revizije. O prednjim činjenicama potvrdu izdaje ovlašćeni revizor kod koga je radio kandidat.

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Obuka kandidatima iz računovodstvene profesije Program za polaganje ispita za Ovlaštenog revizora