Program za polaganje ispita za Ovlaštenog računovodstvenog tehničara

Program za polaganje ispita za Ovlaštenoog računovodstvenog tehničara obvezno obuhvaća materiju iz predmeta:

Predmeti koji se polažu za ovu razinu zvanja su:

- Uvod u finansijsko računovodstvo

- Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

- Menadžment i komunikacije

- Informacijske tehnologije i primjene

Cijena edukacije je 600 KM

Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate)

  • I rata – prije početka edukacije
  • II rata – poslije prvog mjeseca edukacije
  • III rata – na kraju edukacije

Napomena: Sveučilište kao edukacjska ustanova nije u sistemu PDV.

 

Ko može polagati za certificiranog računovodstvenog tehničara?

Profesionalno stručno zvanje Certifikovani računovodstveni tehničar podrazumijeva da kandidat ispunjava sljedeće:

-  Da ima četvorogodišnju srednju školsku spremu

-  Ako ima završenu srednju ekonomsku školu, treba da ima dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade finansijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Prilikom polaganja ispita, stiče pravo na redukciju ispita po Jedinstvenom programu.

-. Ako ima završenu neku drugu srednju školu, koja nije ekonomskog usmjerenja, treba da ima dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade finansijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Prilikom polaganja ispita, nema pravo na redukciju ispita po Jedinstvenom programu.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Obuka kandidatima iz računovodstvene profesije Program za polaganje ispita za Ovlaštenog računovodstvenog tehničara