O Fakultetu pravnih nauka

FAKULTET PRAVNIH NAUKA  je jedan od četiri fakulteta koji posluje u okviru Sveučilišta / Univerziteta "VITEZ" .

Na Fakultetu pravnih nauka možete studirati na jednom od dva smjera.

Klikom na pojedini smjer možete saznati: 

 1. Znanje koje završeni student dobija na tom smjeru, i
 2. Poslove koje završeni student može da obavlja.
 1. Opće pravo
 2. Krivično - finansijsko pravo
 • Opći smjer vas usmjerava za rad u sudovima, kod advokata, javnih bilježnika kao i organima uprave.
  Pored toga, sa završenim ovim smjerom možete raditi u privrednim subjektima (poduzeće, trgovina, banka, nevladine organizacije, zdravstvo, školstvo i td.
 • Zainteresovani studenti, kroz izučavanje brojnih krivičnih i finansijkih predmeta, steći potrebna znanja za kvalitetnije bavljenje profesionalnim poslovima u institucijama sistema. Posebno se to odnosi na policijske agencije, porezne uprave, inspekcijske službe, privatne detektive i slična zanimanja. Studije su u okviru Fakulteta pravnih nauka zadržale temeljne pravne predmete što svršenim studentima obezbjeđuje stručni naziv „bakalaureat/bachelor 240 ECTS“ iz oblasti prava.

  Karakteristično je da student u IV godini (VIII semestar) bira krivični ili finansijski modul, gdje se specijalizira za užu naučno-stručnu oblast iz koje radi i diplomski rad.

   

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O Fakultetu