Peta ekonomska konferencija „Reformska agenda u funkciji poticanja razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja“ 24.11.2017. - FC BiH, Vitez

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ organizira V. ekonomsku konferenciju „Reformska agenda u funkciji poticanja razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja“ koja će se održati 24.11.2017.g. u FC BiH u Vitezu.P1030159

 Cilj konferencije je analizirati efekte dosadašnjeg provođenja reformske agende kao i definiranje potrebnih dodatnih mjera koje će pospješiti njeno daljnje provođenje.

Po riječima jednog od članova Organizacijskog odbora Amre Kraksner, direktorice Instituta Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, potencijalni radovi bi se trebali baviti temom reformske agende u funkciji poticanja gospodarskog razvoja i novog zapošljavanja, s podtemama konferencije, a to su javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost i zaduženost BiH, poslovna klima i konkurentnost,tržište rada i tendencije u zapošljavanju, reforma socijalne zaštite i mirovina, reforma javne uprave, investicije u BiH, strana ulaganja i monetarno-kreditna politika.

Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova koji će obuhvatiti program konferencije, sve izložene radove kao i zaključke konferencije.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Novosti i dešavanja Peta ekonomska konferencija „Reformska agenda u funkciji poticanja razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja“ 24.11.2017. - FC BiH, Vitez