OBAVIJEST - Odbrane magistarskih radova

O B A V I J E S T

U petak, 21.07.2017. godine u 15:30 sati u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez u Travniku, bit će upriličena odbrana magistarskog rada za kandidata        Logo1

Dogan Esmir

na temu:“Efekti sistema daljinskog očitanja brojila električne energije

pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Latinović Branko, predsjednik Komisije
  2. Prof. dr Roljić Lazo, član i mentor i Komisije
  3. Doc. dr Salkić Hadžib, član Komisije

Pristup odbrani je javan i slobodan za sve zainteresirane. Zainteresirani mogu pregledati magistarski rad svakim danom u biblioteci Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“.

 

O B A V I J E S T

U srijedu, 26.07.2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez u Travniku, bit će upriličena odbrana magistarskog rada za kandidata

Veledar Edin

na temu:"STRATEGIJA RAZVOJA NOVOG PROIZVODA U FUNKCIJI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI UNICREDIT BANKE"  

pred Komisijom u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Jerković Darijo, predsjednik, Komisije

2. Doc. dr. sc. Jaganjac Jamila, mentor i član Komisije

3. Prof. dr. sc. Mahmutović Hasan, član Komisije

Pristup odbrani je javan i slobodan za sve zainteresirane. Zainteresirani mogu pregledati magistarski rad svakim danom u biblioteci Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“.

 

O B A V I J E S T

U petak, 21.07.2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez u Travniku, bit će upriličena odbrana magistarskog rada za kandidata

Hubanić Muris

na temu:“ISTRAŽIVANJE I PRAKTIČNA REALIZACIJA GIS MODELA URBANOG ZELENILA U KANTONU SARAJEVO“

pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Roljić Lazo, predsjednik Komisije
  2. Prof. dr Avramović Zoran, mentor i član Komisije
  3. Prof. dr Latinović Branko, član Komisije

Pristup odbrani je javan i slobodan za sve zainteresirane. Zainteresirani mogu pregledati magistarski rad svakim danom u biblioteci Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Novosti i dešavanja OBAVIJEST - Odbrane magistarskih radova