Mr. Adnan Pirić sudjelovao u radu Okruglog stola u organizaciji Kantonalnog suda u Novom Travniku

U okviru aktivnosti u svezi s organizacijom i promocijom “Tjedana sudske nagodbe”, 12.04.2017. godine, u Kantonalnom sudu u Novom Travniku je održan Okrugli stol o temi Sudska nagodba kao jedan od načina rješavanja sporova”. Kantonalni sud NT

U radu Okruglog stola, uz ostale, sudjelovao je i mr. Adnan Pirić, viši asistent na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” u Travniku.

“Svi učesnici su pozdravili održavanje Okruglog stola u cilju organizacije i promocije aktivnosti “Tjedana sudske nagodbe”, projekta VSTV BiH koji se provodi u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH s ciljem da se u period 17.-28.04.2017. godine zakažu ročišta u što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe, te da se stranke što aktivnije upute da riješe svoje predmete zaključenjem sudske nagodbe.

Odličan odziv učesnika i aktivno učešće svih sudionika doprinijeli su kvaliteti Okruglog stola.

Učesnici Okruglog stola jednoglasno su se usuglasili:

-    Da sudska nagodba ima prednost u odnosu na vođenje redovnog sudskog postupka a ogleda se u rješavanju predmeta mirnim putem, vlastitom voljom na obostranu korist i zadovoljstvo u postupku koji je ekonomičniji, efikasniji, jeftiniji. Sudska nagodba ima jednaku pravnu snagu kao donesena presuda.

-   Zaključenje sudske nagodbe ima daljnji pozitivan učinak na rad i efikasnost sudskih postupaka rješavanjem što većeg broja predmeta mirnim putem.

-    Stranke i sud treba da preuzmu aktivnu ulogu kako bi se iniciralo zaključenje sudske nagodbe i spor riješio mirnim putem u što većem broju predmeta.

-     Sudska nagodba se može odnositi na cijeli tužbeni zahtjev ili na jedan njegov dio.

-   Rješavanje spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe dobro je za očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku jer sudska nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor o predmetu spora a troškovi postupka su manji sa aspekta plaćanja sudske pristojbe“, navodi se u priopćenju iz Kantonalnog suda u Novom Travniku.

            Više na:  http://ksud-novitravnik.pravosudje.ba/

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Novosti i dešavanja Mr. Adnan Pirić sudjelovao u radu Okruglog stola u organizaciji Kantonalnog suda u Novom Travniku