Nastavnici

Nastavnici

 AKADEMSKI MENADŽMENT SVEUČILIŠTA/UNIVERZITETA

*Klikom na ime i prezime možete pogledati CV nastavnika i asistenata

 1. Rektor Sveučilišta/Univerziteta: Prof. dr Mirko Puljić, redovni profesor 
 2. Prorektor za nastavu i studentska pitanja: Prof. dr Kadrija Hodžić, redovni profesor
 3. Dekan Fakulteta poslovne ekonomije: Prof. dr Jusuf Kumalić, redovni profesor
 4. Prodekanesa Fakulteta poslovne ekonomije: Doc. dr Jamila Jaganjac
 5. Dekan Fakulteta pravnih nauka: Prof. dr Mile Matijević redovni profesor
 6. Dekan Fakulteta informacijskih tehnologija: Prof. dr Lazo Roljić, redovni profesor
 7. Prodekan Fakulteta informacijskih tehnologija: Doc. dr Hadžib Salkić
 8. Dekan Fakulteta zdravstvenih studija: Prof. dr Amra Macić Džanković, vanredni profesor
 9. Prodekan Fakulteta zdravstvenih studija: Prof.dr Elvira Konjić, vanredni profesor


REDOVNI PROFESORI

 1. Prof. dr Mirko Puljić
 2. Prof. dr Kadrija Hodžić
 3. Prof. dr Lazo Roljić
 4. Prof. dr Mile Matijević
 5. Prof. dr Zoran Avramović, akademik
 6. Prof. dr Branko Latinović
 7. Prof. dr Esad Jakupović
 8. Prof. dr Ajnija Omanić
 9. Prof. dr Jusuf Kumalić
 10. Prof. dr Edhem Hasković
 11. Prof. dr Suada Kapidžić-Duraković
 12. Prof. dr Sadbera Trožić-Borovac
 13. Prof. dr Anto Domazet
 14. Prof. dr Sead Avdić
 15. Prof. dr Jelena Penavin Škundrić
 16. Prof. dr Selmira Brkić
 17. Prof. dr Selma Uzunović
 18. Prof. dr Ivona Stanković

GOSTUJUĆI PROFESORI

 1. Prof. dr Andrej Kumar (Slovenija)
 2. Prof. dr Evrard Claessens (Belgija)
 3. Prof. dr Claudio Vignali (Velika Britanija)
 4. Prof. dr Alexandra Kenyon (Velika Britanija)      
 5. Prof. dr Maria Jemicz (Velika Britanija)  
 6. Prof. dr Daniela Ryding (Velika Britanija)
 7. Prof.    Graham Orange (Velika Britanija)
 8. Prof. dr Darko Tipuric (Hrvatska)
 9. Prof.     Barry Davies (Velika Britanija)
 10. Prof. dr Stephen Henderson (Velika Britanija)
 11. Prof. dr Bernd Britzlemaier (Njemačka)
 12. Prof. dr Leo Dana (Novi Zeland)
 13. Prof. dr Hans Rudiger Kaufmann (Kipar)
 14. Prof. dr Dominique Gerber (Švicarska)
 15. Prof. dr Gianpaolo Basile (Italija)
 16. Prof. dr Tomasz Wisniewski (Poljska)
 17. Prof. dr Juergen Polke (Njemačka)
 18. Prof. dr Enrico Bonetti (Italija)
 19. Prof. dr George Lodorfos (Velika Britanija)
 20. Prof. dr Razaq Raj (Velika Britanija)
 21. Prof. dr Tahir Rashid (Velika Britanija)
 22. Prof. dr Bernd Hallier (Njemačka)
 23. Prof. dr Gianpaolo Vignali (Velika Britanija)
 24. Prof. dr David Pollard (Velika Britanija)
 25. Prof. dr John Stanton (SAD)
 26. Prof. dr Iga Rudawska (Poljska)
 27. Prof. dr Aftab Dean (Velika Britanija)
 28. Prof. dr Martin Samy (Velika Britanija)
 29. Prof. dr Edyta Rudawska (Poljska)
 30. Prof. dr Kresimir Znidar (Hrvatska)
 31. Prof.     John Peters (Velika Britanija)
 32. Prof. dr Paul Elmer (Velika Britanija)
 33. Prof. dr Katarzyna Byrka-Kita (Poljska)
 34. Prof. dr Antonio Feraco (Singapur)
 35. Prof. dr Vitor Ambrosio (Portugal)
 36. Prof. dr Casten Bartsch (Njemačka)

VANREDNI PROFESORI

 1. Prof. dr Ramiz Kikanović
 2. Prof. dr Seakif Omerčić
 3. Prof. dr Ediba Saračević
 4. Prof. dr Elvedina Kapić
 5. Prof. dr Zoran Arsović
 6. Prof. dr Bogoljub Antonić
 7. Prof. dr Siniša Minić
 8. Prof. dr Nihada Ahmetović
 9. Prof. dr Sead Karakaš 
 10. Prof. dr Fahrudin Fehrić
 11. Prof. dr Fuad Purišević
 12. Prof. dr Bogdana Vujnović-Gligorić
 13. Prof. dr Nedim Smailović
 14. Prof. dr Božo Vukoja
 15. Prof. dr Stjepo Pranjić
 16. Prof. dr Sejad Mačkić
 17. Prof. dr Enver Budimlić
 18. Prof. dr Mirjana Vidović
 19. Prof. dr Elvira Konjić
 20. Prof. dr Amir Denjalić
 21. Prof. dr Amra Macić Džanković
 22. Prof. dr Vedad Smailagić
 23. Prof. dr Slavko Vukić
 24. Prof. dr Vladimir Simović
 25. Prof. dr Nezir Huseinspahić
 26. Prof. dr Amila Kapetanović
 27. Prof. dr  Lejla Mešalić

DOCENTI

 1. Doc. dr Haris Pandža
 2. Doc. dr Alija Gežo
 3. Doc. dr Samir Zuparević
 4. Doc. dr Enver Išerić
 5. Doc. dr Amela Semić
 6. Doc. dr Jamila Jaganjac
 7. Doc. dr Edin Arnaut 
 8. Doc. dr Jozo Piljić
 9. Doc. dr Ivo Miro Jović
 10. Doc. dr Hadžib Salkić
 11. Doc.dr Dubravka Bošnjak
 12. Doc.dr Darijo Jerković
 13. Doc.dr Lordan Iličić
 14. Doc.dr Ibrahim Obhođaš
 15. Doc. dr Emir Sudžuka
 16. Doc. dr Ines Isaković
 17. Doc. dr Dragan Kovačević
 18. Doc. dr Haso Sefo
 19. Doc. dr Muharem Kozić
 20. Doc. dr Muhamed Softić
 21. Doc. dr Amir Kreso
 22. Doc. dr Dragan Mišetić
 23. Doc. dr Zorica Drljača
 24. Doc. dr Amir Karalić
 25. Doc. dr Goran Dostić
 26. Doc. dr Anel Tanović
 27. Doc. dr Gordan Bajić
 28. Doc. dr Alen Doko
 29. Doc. dr Fuad Džanković
 30. Doc. dr Vladica Babić

VIŠI ASISTENTI - Magistri

 1. Mr Terezija Šapina
 2. Mr Marijan Marjanović
 3. Mr Erdin Hasanbegović
 4. Mr Zekija Đidić
 5. Mr Nisveta Softić
 6. Mr Semina Škandro
 7. Mr Maja Pločo
 8. Mr Bojana Link
 9. Mr Mirza Čaušević
 10. Mr Muhamed Čosić
 11. Mr Almedin Zec
 12. Mr. Jasmina Marušić
 13. Mr. Adnan Pirić
 14. Mr. Zudi Osmani
 15. Mr. Mahir Zajmović
 16. Mr. Tanja Gavrić
 17. Mr. Jelena Ljubas
 18. Mr. Dragan Mlakić
 19. Mr. Sanja Zekić
 20. Mr. Almira Salkić
 21. Dr. Amir Ibrahimagić
 22. Mr. Josipa Dujmović
 23. Mr. Kanita Jaganjac
 24. Mr. Amra Čolić
 25. Mr. Habiba Ganić
 26. Mr. Stjepan Dujo
 27. Mr. Hamid Palalić
 28. Mr. Amir Spahić
 29. Mr. Dajana Sučić Rajić
 30. Mr. Marko Stergulc
 31. Mr. Dalila Goran
 32. Mr. Selena Beba
 33. Mr. Adnan Salkić
 34. Mr. Amila Dautović Fazlibegović

ASISTENTI

 1. Ekrem Mrakić
 2. Suada Hodžić
 3. Aida Hodžić
 4. Nermina Konjalić
 5. Lejla Karčić
 6. Dubravka Tadić
 7. Abida Perenda
 8. Dinka Šakić
 9. Vanesa Tekać
 10. Armin Bojić
 11. Jelena Pirner
 12. Emir Mešanović
 13. Orhan Šaban
 14. Džemila Alibegović
 15. Bakir Čičak
 16. Slobodanka Omerović
 17. Lejla Tatarević
 18. Mare Kojadin
 19. Kanita Kaliman Bekan
 20. Aida Vatreš
 21. Kenan Silajdžija


STRUČNI SURADNIK

 1. Semir dr. Zeković, stručni suradnik
 2. Mr. Indira Abdulović
 3. Mr. Amra Živanović - Mehmedbegović
 4. Senija Kahrić
 5. Edin Bašić
 6. Goran Pejaković

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Nastavnici