Kriterij za kategorizaciju priloga

Recenzirani članci kategoriziraju se na sljedeći način:
•    IZVORNI NAUČNI RAD - naučni članak koji sadrži neobjavljene i nove rezultate originalnih istraživanja u potpunom obliku;
•    PRETHODNO SAOPĆENJE - naučni članak koji sadrži nove, još neobjavljene, rezultate originalnih istraživanja, ali u preliminarnom obliku;
•    PREGLEDNI NAUČNI RAD - naučni članak koji sadrži originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja teorije ili praktičnih istraživanja, u kojemu autor i sam aktivno kritički sudjeluje, a u kojem mora biti naglašena uloga autorovog originalnog doprinosa tom području u odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova;
•    IZLAGANJE NA NAUČNOM SKUPU ILI NAUČNOJ KONFERENCIJI;
•    
•    STRUČNI ČLANAK - sadrži korisne priloge iz određene struke i za određenu struku, ali ne predstavlja originalna istraživanja......opširnije

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Kriterij za kategorizaciju priloga