OBAVIJEST - Odbrana magistarskog rada

O B A V I J E S T

U srijedu, 18.10.2017.godine, u 12:00 sati u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez u Travniku, bit će upriličena odbrana magistarskog rada za kandidataLogo1

Karović Goran

 

na temu: PRIMJENA CLOUD COMPUTING-a U FUNKCIJI RAZVOJA ELEKTRODISTRIBUCIJE ZENICA“

pred Komisijom u sastavu:

1. Prof.dr Branko Latinović, predsjednik komisije

2. Doc.dr Hadžib Salkić, mentor i član komisije

3. Doc.dr Ibrahim Obhođaš član komisije

Pristup odbrani je javan i slobodan za sve zainteresirane. Zainteresirani mogu pregledati magistarski rad svakim danom u biblioteci Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“.

Newsletter

Complete the form below, and we'll send you an e-mail every now and again with all the latest news.

Contact Us

Contact us for more information.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Let's Connect

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

You are here: Početna Novosti i dešavanja OBAVIJEST - Odbrana magistarskog rada