Peta ekonomska konferencija „Reformska agenda u funkciji poticanja razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja“ 24.11.2017. - FC BiH, Vitez

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ organizira V. ekonomsku konferenciju „Reformska agenda u funkciji poticanja razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja“ koja će se održati 24.11.2017.g. u FC BiH u Vitezu.P1030159

 Cilj konferencije je analizirati efekte dosadašnjeg provođenja reformske agende kao i definiranje potrebnih dodatnih mjera koje će pospješiti njeno daljnje provođenje.

Po riječima jednog od članova Organizacijskog odbora Amre Kraksner, direktorice Instituta Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, potencijalni radovi bi se trebali baviti temom reformske agende u funkciji poticanja gospodarskog razvoja i novog zapošljavanja, s podtemama konferencije, a to su javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost i zaduženost BiH, poslovna klima i konkurentnost,tržište rada i tendencije u zapošljavanju, reforma socijalne zaštite i mirovina, reforma javne uprave, investicije u BiH, strana ulaganja i monetarno-kreditna politika.

Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova koji će obuhvatiti program konferencije, sve izložene radove kao i zaključke konferencije.

Newsletter

Complete the form below, and we'll send you an e-mail every now and again with all the latest news.

Contact Us

Contact us for more information.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Let's Connect

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

You are here: Početna Novosti i dešavanja Peta ekonomska konferencija „Reformska agenda u funkciji poticanja razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja“ 24.11.2017. - FC BiH, Vitez