Decisions

 1. PDF Odluka Senata o članovima Senata 
 2. PDF Odluka Senata o usvajanju Statuta
 3. PDF Odluka Senata o promjeni Normativnih akata
 4. PDF Odluka Senata o usvajanju strategije Naučne djelatnosti
 5. PDF Odluka Senata o usvajanju strategije međunarodne saradnje
 6. PDF  Odluka Senata o usvajanju strategije izdavačke djelatnosti
 7. PDF Odluka Senata o usvajanju kodeksa ponašanja i poslovna etika
 8. PDF Odluka Senata o raspisivanju konkursa za prijem nastavnog osoblja
 9. PDF Odluka Senata o poveæanju kapitala
 10. PDF  Odluka Senata o proširenju djelatnosti
 11. PDF Odluka Senata o izmjeni Pravila studiranja za I. i II. ciklus
 12. PDF Odluka Senata o formiranju kluba pripadnika naprednog programa
 13. PDF Odluka o suizdavaštvu međunarodnog časopisa "TRANZICIJA!
 14. PDF Odluka o formiranju katedri FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
 15. PDF Odluka o formiranju katedri FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE
 16. PDFOdluka o formiranju katedri FAKULTETA ZDRAVSTVENE NJEGE 
 17. PDFOdluka o formiranju katedri FAKULTETA POSLOVNE INFORMATIKE
 18. PDF Rokovnik bodovanja
 19. PDF Odluka o izboru članova odbora za kvalitet 
 20. PDF Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu
 21. PDF Odluka o nastavnom kalendaru
 22. PDF Odluka o okvirnom rasporedu nastave
 23. PDF Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju
 24. PDF Odluka o zaduženju nastavnika i asistenata
 25. PDF Odluka o zaduženju nastavnika magistarski studij
 26. PDF Odluka o razrješenju direktora instituta i imenovanje direktora vršioca dužnosti direktora 
 27. PDF Odluka o zaduženju nastavnika i saradnika u ljetnom semestru
 28. PDF Usvajanje odluke o pokretanju i realizacija doktorskog studija
 29. PDF Usvajanje pravilnika o izdavačkoj djelatnosti
 30. PDF Usvajanje pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada
 31. PDF Usvajanje Pravilnika o nadložnostima, poslovnim zadatcima i područuju djelovanja Centra za osiguranje kvaliteta
 32. PDF Usvajanje Procedure za osiguranje kvaliteta studijskih programa
 33. PDF Usvajanje Procedure postupka anketiranja i analize kvaliteta rada po anketnim upitnicima
 34. PDF Odluka o imenovanju Predsjednika viječa smijera FZNJ
 35. PDF Odluka o formiranju tima za samoevaluaciju
 36. PDF Odluka o formiranju Alumni asocijacije
 37. PDFOdluka o imenovanju Prorektora za međunarodnu saradnju
 38. PDFOdluka o pokretanju doktorskog studija
 39. PDFOdluka o pokretanju magistarskog studija na FZNj
 40. PDFOdluka o pokretanju novih smjerova na magistarskom studiju
 41. PDFOdluka o raspisivanju konkursa za prorektore
 42. PDFOdluka o upisu studenata za 2011./2012. akademsku godinu
 43. PDFOdluka o usvajanju Plana poslovanja za 2011. godinu
 44. PDFOdluka o usvajanju Plana promocija za 2011. godinu
 45. PDFOdluka o usvajanju Plana rada Instituta za 2011. godinu
 46. PDFOdluka o usvajanju Pravilnika od izvoðenju praktične nastave na FZNj
 47. PDFOdluka o usvajanju završnog računa za 2010. godinu
 48. PDFOdluka o uvoðenju četverogodišnjeg studija na FZNj
 49. PDFOdluka o uvođenju četverogodišnjeg studija na FPI
 50. PDF Odluka o usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja
 51. PDF Odluka o otvaranju Centra evropskih studija
 52. PDF Odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnog osoblja
 53. PDF Odluka o sistemu nagrađivanja
 54. PDF Odluka o upisu studenata
 55. PDF Odluka o povečanju kapitala Univerziteta
 56. PDF Odluka o imenovanju članova vijeća postiplomskog i doktorskog studija
 57. PDF Odluka o imenovanju dekana Farudina Fehrića
 58. PDF Odluka o imenovanju Prorektora Kadrije Hodžića
 59. PDF Odluka o imenovanju Prorektora Vinka Kandžije
 60. PDF Odluka o imenovanju Prorektora Slobodana Čamilovića
 61. PDF Odluka o pokretanju Časipisa FZNJ
 62. PDF Odluka o promjeni sjedišta
 63. PDF Odluka o promjeni Statuta
 64. PDF Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Instituta
 65. PDF Odluka o zaduženju nastavnog osoblja 
 66. PDF Odluka o usvajanju izvještaja i plana rada Instituta
 67. PDF Odluka o uvođenju četverogodišnjeg studija na Fakultetu poslovne ekonomije
 68. PDF Odluka o imenovanju Dekana FPE - Fahrudin Fehriæ
 69. PDF Odluka o izboru članova Odbora za kvalitet 
 70. PDF Odluka o o reizboru prof. dr Nikole Grabovac za Rektora Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Travnik 
 71. PDF Odluka o pokretanju Magistarskog studija na engleskom jeziku
 72. PDF Odluka o pokretanju Doktorskog studija na engleskom jeziku 
 73. PDF Odluka o promjeni normativnih akata
 74. PDF Odluka o promjeni statuta
 75. PDF Odluka o zaduženjima nastavničkog osoblja 
 76. PDF Odluka o imenovanju disciplinske komisije
 77. PDF Odluka o upisu studenata za akademsku 2013/2014
 78. PDF Odluka o promjeni naziva Kluba pripadnika naprednog Sveučilišnog/Univerzitetskog programa studenata
 79. PDF Odluka o razrješenju Rektora Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ"
 80. PDF Odluka o raspisivanju konkursa za izbor Rektora Sveučilišta/Univerziteta
 81. PDF Odluka o izboru vršitelja dužnosti Rektora Sveučilišta/Univerziteta
 82. PDF Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta/Univerziteta
 

Newsletter

Complete the form below, and we'll send you an e-mail every now and again with all the latest news.

Contact Us

Contact us for more information.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Let's Connect

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

You are here: Početna DOCUMENTS Decisions