Normativna akta

 1. PDF Statut
 2. PDF Pravilnik o radu
 3. PDF Pravila studiranja I. ciklusa po Bolonjskom procesu
 4. PDF Pravila studiranja I. ciklusa po Bolonjskom procesu - 2014/2015
 5. PDF Pravila studiranja II. ciklusa po Bolonjskom procesu
 6. PDF Pravila studiranja III. ciklusa po Bolonjskom procesu
 7. PDF Pravilnik o dodjeljivanju akademskih titula i diploma
 8. PDF Pravilnik o akademskim zvanjima
 9. PDF Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
 10. PDF Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 11. PDF Prilozi - Makroorganizacija (Shema)
 12. PDF Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
 13. PDF Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
 14. PDF Pravilnik o osiguranju kvalitete
 15. PDF Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada
 16. PDF Pravilnik o nadležnostima, poslovnim zadacima i području djelovanja Centra za osiguranje kvaliteta
 17. PDF Priručnik za osiguranje kvaliteta
 18. PDF Pravilnik o zaštiti od požara
 19. PDF Odluka o naučnim oblastima
 20. PDF Poslovnik o radu Upravnog odbora
 21. PDF Poslovnik o radu Senata
 22. PDF Poslovnik o radu Nastavno-naučnog vijeća
 23. PDF Poslovnik o radu Vijeća za postdiplomske i doktorske studije  
 24. PDF Poslovnik o radu Vijeća katedre
 25. PDF Poslovnik o radu Vijeća smjera studija
 26. PDF Poslovnik o radu studentske službe
 27. PDF Kodeks ponašanja i poslovna etika
 28. PDF Pravilnik o radu biblioteke
 29. PDF Pravilnik o upravljanju informacijama na web stranici
 30. PDFPravilnik o izvođenju praktične nastave na Fakultetu zdravstvene njege
 31. PDF Plan i program izvođenja praktične nastave na Fakultetu zdravstvene njege
 32. PDF Pravilnik o vođenju indeksa
 33. PDF Pravilnik o vođenju matičnih knjiga
 34. PDF Pravilnik o izvođenju stručne prakse na Fakultetu zdravstvene njege
 35. PDF Pravilnik o radu instituta Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ"
 36. PDF Pravilnik o formiranju ECTS bodova, šifriranju predmeta i sylabusima predmeta
 37. PDF Poslovnik o radu skupštine Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ" Vitez
 38. PDF Pravilnik o uredskom poslovanju na Sveučilištu/Univerzitetu "VITEZ" Vitez
 39. PDF Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja unutar Erasmus+ programa

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Dokumenti i Publikacije Normativna Akta