Osnovni podaci

Ime

rosemariedavis

Prezime

rosemariedavis

Djevojačko prezime

rosemariedavis

Godina rođenja

09/09/1995

Mjesto stanovanja

rosemariedavis

E-mail adresa

rosemariedavis@wireconnected.com

Kontakt telefon

51369